Regionhandikapprådet

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2012
Beskrivning

Regionhandikapprådet verkar som ömsesidigt råd mellan representanter för handikapporganisationerna,
Region Halland samt regionens lokala nämnder och övriga länsövergripande myndigheter. Rådet samverkar också med de kommunala handikappråden. Regionhandikapprådet är organisatoriskt knutet till regionstyrelsen.

Beställ