Kvalitetsregister– för patientens bästa, folder - Psykiatrin Halland

Utgivare
Psykiatrin Halland
Utgivningsår
2014
Beskrivning

Genom att vara med i ett kvalitetsregister bidrar du till att förbättra vården. Uppgifterna används för att jämföra vården mellan olika mottagningar och vårdavdelningar runt om i landet. Resultaten använder vi sedan i vårt förbättringsarbete. Ju fler som deltar, desto bättre resultat.

Beställ