Diagnoser och behandling

 • Om adhd

  Ladda ner Beställ

  Information till patienter och närstående om adhd. Fakta, symtom, behandling, att leva med adhd samt råd till närstående. Kontaktuppgifter till patientorganisationer.

 • Om autism

  Ladda ner

  Information till patienter och närstående om autism och närliggande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Fakta, symtom, träning, att leva med autism samt råd till närstående. Kontaktuppgifter til…

 • Om depression

  Ladda ner Beställ

  Information till patienter och närstående om depression. Fakta, symtom, behandling, hur man förebygger samt råd till närstående. Kontaktuppgifter till patientorganisationer.

 • Om psykossjukdomar

  Ladda ner

  Information till patienter och närstående om schizofreni och andra psykossjukdomar. Fakta, symtom, behandling samt råd till närstående. Kontaktuppgifter till patientorganisationer.

 • Om tankar på självmord

  Ladda ner Beställ

  Information till patienter och närstående om självmord och hur man kan förebygga (suicidprevention). Fakta, behandling, att förebygga, råd till närstående samt stöd i krissituation. Kontaktuppgifter t…

 • KBT-behandling via nätet för ångest och oro

  Ladda ner

  Patientinformation om att få KBT-behandling via nätet för ångest och oro.

Välj en annan kategori