Om tankar på självmord

Utgivare
Psykiatrin Halland
Utgivningsår
2012
Beskrivning

Information till patienter och närstående om självmord och hur man kan förebygga (suicidprevention). Fakta, behandling, att förebygga, råd till närstående samt stöd i krissituation. Kontaktuppgifter till stödorganisationer.

Beställ