Ambulant bedömning - folder

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2013 februari (första utgåvan 2012)
Beskrivning

Det nya arbetssättet Ambulant bedömning har visat sig fungera mycket bra. I denna folder (4 sidor, A5-format) finns information om projekt Ambulant bedömning. Uppdaterad version februari 2013, inkl kort resultatdel.

Beställ