Äldreomsorgen i fokus

Utgivare
SocialCentrum
Utgivningsår
2010
Beskrivning

Mediernas rapportering av äldreomsorgen är synnerligen intressant, inte minst för de som arbetar i verksamheten, men även vid rekrytering av ny personal och för personer som behöver använda sig av äldreomsorgens tjänster. Tyvärr upplever många att medias rapportering av äldreomsorgen är alltför negativ. Därför har vi genomfört en studie av de halländska dagstidningarna för att ta reda på i vilken omfattning äldreomsorgen förekommer, vilka nyheter som lyfts fram och på vilket sätt det skrivs, positivt och/eller negativt. Det framgår att tidningarna rapporterar om olika områden inom äldreomsorgen och att artiklarna är relativt nyanserade. Däremot skiljer sig rapporteringen beroende på vilken tidning som läses. Förhoppningen är att rapporten ska ge en ökad kunskap om dagstidningarnas rapportering om äldreomsorgen och hur medielogiken fungerar.

Meddelandeserien 2010:2

Kostnad: 50:- exkl. porto

Beställ