Annas led - för en trygg och säker demensvård i Halland

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2012
Beskrivning

"Annas led - för en trygg och säker demensvård i Halland" är en länsgemensam modell för regionala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom i Halland. Modellen beskriver hur arbetet och samarbetet kring demensvården bör fungera i vårdkedjan mellan specialistvård, närsjukvård och kommunerna i Halland.