Annas och Lars hälsa

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2013
Beskrivning

Annas och Lars hälsa innehåller dels en modell för hälsofrämjande och förebyggande hembesök, dels en samverkansmodell för hur kvalitetsregistret Senior alert ska användas och kommuniceras mellan vårdgivarna. Modellerna utgör en första plattform för fortsatt gemensamt utvecklingsarbete i Halland kring förebyggande vård inom äldreområdet.