Det skriver jag under på

Utgivare
SocialCentrum
Utgivningsår
2009
Beskrivning

Biståndshandläggare berättar: Hur är det att vara biståndshandläggare inom hemtjänsten? Hur känns det att vara den som fattar besluten? Hur ser man på framtiden? Kommer biståndshandläggarrollen att försvinna när vårdtagarna får mer och mer att säga till om? Eller kommer den att förändras? I så fall hur? Detta är några av de frågor som ställs i den fjärde skriften i en serie om hemtjänsten.

Meddelandeserien 2009:1

Kostnad: 50:- exkl. porto

Beställ