Hemtjänsten i Halland

Utgivare
SocialCentrum
Utgivningsår
2010
Beskrivning

En kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010. Rapporten ger en övergripande nulägesbild av hemtjänstens organisation i Halland och belyser några av de frågor som kommunerna arbetar med. Det visade sig att hemtjänsten i Halland är omfattande, komplex och spretig. Den kännetecknas även av ett högt förändringstempo och inom flera kommuner pågår omvälvande förändringsarbete. Rapportens fokus har lagts på processer och tendenser i verksamhetens utveckling, snarare än de praktiska och tekniska detaljerna kring dagens organisationsformer. Några av de områden som diskuteras är förändringar i biståndsbedömning och hemtjänstens innehåll, kundval, flexibilitet i arbetsorganisationen, mat, anhörigstöd och boende. Rapporten kan vara intressant för politiker, chefer, tjänstemän och medarbetare inom hemtjänstens organisation, studenter inom omvårdnadsprogrammet och andra som har ett intresse av frågor som rör hemtjänsten.

Levereras tillsammans med en jämförelsetabell.

Rapportserien 2010:1

Kostnad: 100:- exkl. porto

Beställ