Hjälpmedel möter brukare

Utgivare
SocialCentrum
Utgivningsår
2010
Beskrivning

Denna rapport är både en utvärdering och en slutredovisning till Hjälpmedelsinstitutet av projektet ”Hjälpmedel möter brukare”. Ett utvecklingsprojekt som resulterade i en hjälpmedelsmässa i Halmstad 2008 och en i Varberg 2009. Det har skapats många nya erfarenheter inom projektet, kanske kan några av dessa komma till användning vid utvecklingen av det intressanta utvecklingsområdet teknik för äldre.

PM-serien: 2010:1

Kostnad: 50:- exkl. moms + porto

Beställ