Kultur i äldreomsorgen

Utgivare
SocialCentrum
Utgivningsår
2006
Beskrivning

Syftet med projektet var att ge goda exempel och sprida erfarenheter kring de kulturaktiviteter som genomförs inom äldreomsorgen i Halland.