Med äldreomsorgens ledarskap i fokus

Utgivare
SocialCentrum
Utgivningsår
2009
Beskrivning

Denna PM är en rapport från en forskningscirkel som genomförts under våren och hösten 2008 av arbetsledare inom äldreomsorgen. Forskningscirkeln har sin grund i projektet ”Äldre och Handikappomsorgens ledarskap 2000” som drivs på FoU SocialCentrum Region Halland. Projektet ska långsiktigt och med kontinuitet bedriva forskning och utvecklingsinsatser som kan bidra till en utveckling inom äldreomsorgsområdet.

PM serien 2009:2

Kostnad: 50 kr exkl. moms + porto

Beställ