Mellan pengar och personal

Utgivare
SocialCentrum
Utgivningsår
2008
Beskrivning

Hur är det att vara arbetsledare inom hemtjänsten? Hur förhåller man sig till det faktum att man sitter i en mellanposition där man ställs inför krav både uppifrån och nerifrån? Känner man sig klämd? Händer det att krav och önskemål krockar med ekonomin? Hur vill man förhålla sig till sin personal? Vad vill man uppnå med sitt ledarskap? Hur förhåller man sig till det faktum att man är både arbetsledare och chef?

Detta är den tredje skriften i en serie om hemtjänsten. I del ett – ”En kopp kaffe och ett samtal” mötte vi nio vårdtagare och i del två – ”Konsten att hinna” - berättade personalen om sitt arbete. Nu har turen kommit till arbetsledarna, även de nio till antalet.

Meddelandeserien 2008:6

Kostnad: 50:- exkl. moms + porto

Beställ