Mycket vilar på mig

Utgivare
SocialCentrum
Utgivningsår
2009
Beskrivning

Syftet med denna skrift är att försöka ge en bild av hur anhöriga till personer med hemtjänst upplever den anhöriges och den egna situationen ur en personlig synvinkel. Vad berättar de när de får ge sina egna upplevelser av hemtjänstens vardag?

Meddelandeserien 2009:5

Kostnad: 50:- exkl. porto

Beställ