Våra vägar och visioner

Utgivare
SocialCentrum
Utgivningsår
2010
Beskrivning

Denna är den sjätte skriften i vår hemtjänstserie och i denna ges en bild av hur förtroendevalda, i ansvariga nämnder i de halländska kommunerna, upplever sin roll som ytterst ansvariga för hemtjänsten i respektive kommun. Dessutom intervjuas två nationella politiker. Vad berättar de, när de får ge en mer personlig syn på hemtjänstens organisation och vardag? Hur kommunicerar man med den ansvariga förvaltningen och med hemtjänstens personal? Hur ser den förtroendevalde på sin egen eventuella framtid som brukare av hemtjänst? Svaren kan ni läsa i denna skrift.

Meddelandeserien 2010:1

Kostnad: 50:- exkl. porto

Beställ