Steg för steg

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2012
Beskrivning

"Steg för steg - för en meningsfull och upplevelserik vardag i äldreomsorgen" är en arbetsmodell för äldreomsorgen, som kan vara ett stöd i arbetet med det sociala innehållet.

Målgrupp: personal, arbetsledare, politiker samt övriga som verkar inom eller för äldreomsorgen