Vad säger arbetsledarna om sin arbetssituation?

Utgivare
SocialCentrum
Utgivningsår
2009
Beskrivning

Några resultat från enkätstudien 2009 jämfört med 2000 - ett underlag för diskussion.

Våren 2000 genomförde dåvarande NFoU på Kommunförbundet Halland en enkätundersökning bland länets arbetsledare inom äldreomsorg- och handkappomsorg. Nu har det i stort sett gått ett helt decennium och mycket har hänt inom äldreomsorgen under denna tid. Det finns därför ett stort intresse i att delvis återupprepa studien från 2000.

Projektet kommer att innebära en uppföljning av de resultat som redovisades 2000 och syftet är att belysa på vilka sätt som arbetsledarsituationen inom den halländska äldreomsorgen har utvecklats/förändrats.

Meddelandeserien 2009:4

Kostnad: 50:- exkl. porto

Beställ