Vi gör som vi vill - Vi har breda vida ramar

Utgivare
SocialCentrum
Utgivningsår
2008
Beskrivning

Denna rapport bygger på adjunkt Ingrid Karlsson licentiatavhandling med titeln "Att leda kommunal äldreomsorg. Om arbetsledares handlingsutrymme, handlingsfrihet och skilda lojaliteter". Materialet har bearbetats med syfte att göra avhandlingen mer tillgänglig för en bredare läsekrets.

Rapportserien 2008:1

 

Beställ