Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående

Utgivare
SocialCentrum
Utgivningsår
2008
Beskrivning

Demenssjukdomar drabbar inte bara äldre människor. Även personer i yrkesverksam ålder insjuknar i demenssjukdomar. Yngre personer med demsnsjukdom och deras närstående är en liten grupp men problemen som uppstår tillföljd av sjukdomen är svåra. Skriften är en kartläggning i Halland från 2008.

Meddelandeserien 2008:5

Kostnad: 50kr exkl. moms + porto

Beställ