Funktionshinder - delaktighet och jämlikhet 2012-2015

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2013
Beskrivning

Detta program, som fastställdes av regionfullmäktige 2012-11-07, är en reviderad version av det tidigare handikappolitiska programmet. Det bygger på regionfullmäktiges ”Mål och strategier 2012–2015” samt FN:s ”Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”. Konventionens utgångspunkt är att personer med funktionsnedsättning ska ha rätt till delaktighet och jämlikhet inom samhällets alla områden. Genom att brister i miljön – ur alla aspekter – åtgärdas skapas ett mera tillgängligt samhälle för alla.

Beställ