Handläggning av LSS-ärenden för personer med utländsk bakgrund

Utgivare
SocialCentrum
Utgivningsår
2005
Beskrivning

Vad är viktigt att beakta i mötet mellan handläggare och klienter från andra länder? Vilken information behöver personer från andra länder och hur skall denna ges? Hur arbetar man genom tolk?

Rapporten ska försöka ge svar på ovanstående frågor.

Meddelandeserien 2005:1

Kostnad: 50:- exkl. moms + porto