Kartläggning av kompetens och kompetensutvecklingsbehov

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2012
Beskrivning

Kartläggningen kring kompetens och kompetensutvecklingsbehov är en av de prioriterade aktiviteter som genomförts under 2012. Syftet är att resultatet ska ligga till grund för planeringen av långsiktiga och strategiska kompetensutvecklingsinsatser för baspersonal inom verksamhetsområdet.