Att bo som barn i en annan familj...

Utgivare
SocialCentrum
Utgivningsår
2009
Beskrivning

Region Halland beslöt att i samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet, under perioden 2006-09-01 – 2007-09-01 genomföra två projekt riktade mot familjehemsvården.

Hur får barnen tillgång till sina minnen och rötter, och vilken roll spelar socialtjänsten i detta?

Hur känner sig föräldrarna vid barnets placering, och hur förhåller sig socialtjänsten till detta?

Dessa båda projekt redovisas i denna rapport.

Meddelandeserien 2009:2

Kostnad: 50:- exkl. porto

Beställ