Att jobba på socialbyrå - hur är det?

Utgivare
SocialCentrum
Utgivningsår
2004
Beskrivning

Detta är en undersökning om vad som gör att erfaren personal stannar kvar på arbetet inom socialtjänstens individ och familjeomsorg(IFO) och vad som gör att de upplever att IFO i Halland är en attraktiv arbetsplats.

Meddelandeserien 2004:4