Från kvinnofrid till våld i nära relationer

Utgivare
SocialCentrum
Utgivningsår
2009
Beskrivning

En dokumentation och analys av regional samverkan kring kvinnofridsarbete i Halland 2004-2009.

Meddelandeserien 2009:8

Kostnad: 50:- exkl. porto

Beställ