Gör rätt från dag ett

Utgivare
SKL
Utgivningsår
2011
Beskrivning

Syftet med denna rapport är att ge en fördjupad kunskap om de långvarigt sjuka och personer utförsäkrade från Försäkringskassan. Rapporten bygger på en aktstudie av samtliga aktuella bidragstagare under en tiomånadersperiod år 2010 i kommunerna Borlänge, Halmstad och Hässleholm. Rapporten visar att det finns ett mycket stort antal sjuka som långvarigt lever på ekonomiskt bistånd.