Kvinnofrid i Halland

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2005
Beskrivning

Region Halland fick våren 2005 i uppdrag av regionfullmäktige att kartlägga och dokumentera det kvinnofridsarbete som pågår i regionen.

 

 

Beställ