Regional handbok POSOM och PKL

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2013
Beskrivning

I den här handboken har Region Halland i samarbete med länets kommuner tagit fram exempel på hur POSOM kan organiseras samt gällande riktlinjer för PKL. Vidare har vi samlat grundläggande kunskap om den civila krisorganisationen, regelverk, ansvarsfördelning och metodik i en ren handboksdel.