Socialtjänstens insatser för ungdomar innan och efter institutionsplacering

Utgivare
SocialCentrum
Utgivningsår
2006
Beskrivning

I Halland finns det ungdomar vars problematik och kulturella bakgrund gör att de traditionella sociala insatserna inte har någon framgång. Oron för dessa ungdomar är stor bland social-tjänstens tjänstemän och bland dem som finns i ungdomens livsmiljö. Syftet med rapporten är att visa vilka insatser ungdomarna har blivit tilldelade av social-tjänsten före institutionsplaceringen, hur lång placeringstiden har varit och vilken eftervård ungdomen i fråga har tilldelats.

Meddelandeserien 2006:4

Kostnad: 50:- exkl. moms + porto

Beställ