Uppföljning av den sociala jouren i mellersta Halland

Utgivare
SocialCentrum
Utgivningsår
2010
Beskrivning

En gemensam social jour startade hösten 2006 för de fyra kommunerna i mellersta Halland. 2010 fick SocialCentrum i uppdrag att följa upp verksamheten, vilket redovisas i denna rapport.

PM-serien 2010:3

Kostnad: 50:- exkl. porto

Beställ