Utvärdering av Länsstyrelsens utvecklingsmedel mellan 1994-2005

Utgivare
SocialCentrum
Utgivningsår
2007
Beskrivning

Denna utvärdering belyser projekt som genomförts inom:

  • Öppenvård av unga och personer med missbruksproblem
  • Insatser för barn i vålds- och missbruksmiljöer
  • Ökat stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn

Rapporten visar beskriver erfarenheter om hur sociala utvecklingsprojekt har bedrivits och hur de kan utvecklas ytterligare

Beställ