Våld i nära relationer - information till anhöriga

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2014
Beskrivning

Denna folder riktar sig till dig som är anhörig till någon som utsätts för våld i sin relation. Den innehåller information om vad du som anhörig kan göra för att hjälpa samt vart du kan vända dig för hjälp och stöd i Halland.

Beställ