Våld i nära relationer - information till våldsutövare

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2014
Beskrivning

Informationsbroschyr till våldsutövare. Här finns råd och stöd till dig som misstänker att du utsätter någon i din närhet för våld, hot eller annat nedvärderande beteende. Längst bak finns information om vart du kan vända dig för hjälp och stöd i Halland.

Beställ