Våld i nära relationer - information till våldsutsatta

Utgivare
Region Halland
Utgivningsår
2014
Beskrivning

Informationsbroschyr till våldsutsatta. Broschyren innehåller råd och stöd samt kontaktuppgifter dit du kan vända dig för hjälp och stöd i Halland.

(Kan med fördel placeras i väntrum eller inne på patienttoaletter.)

Beställ