Mediakontakt

Har du frågor gällande vår verksamhet så hittar du här uppgifter till våra mediakontakter. Kommunikationsavdelningarna är bemannade kontorstid. Övrig tid kan du söka oss på de mobilnummer som anges.

För uppgifter om skador i samband med olyckshändelser hänvisas till respektive sjukhusväxel.

Mediansvariga sommaren 2017

Centrala kommunikationsavdelningen

Vecka 26, Charlotte Bibin Nilsson, 070-352 82 60

Vecka 27-33, Maria Hvidberg Müller, 0768-29 04 61

Hallands sjukhus

Vecka 25-27, 32-33, Marianne Kondrup, 070-337 17 80

Vecka 28, 31, Johanna Karlsson, 0721-84 47 71

Vecka 29, Charlotte Hallström Johnsson, 070-289 49 62

Vecka 30,  Monica Burell, 073-627 90 64

Närsjukvården Halland

Vecka 28, Per Engstrand, 0722-02 21 13
Vecka 29-30, Kjell Ivarsson, 0102-06 97 80, 0721-55 48 64
Vecka 31-32, Karin Borgman Remse, 0102-06 97 96, 0729-63 83 62

Psykiatrin Halland

Vecka 27-31, Göran Delic, 0729-73 86 81

Kultur och skola

Vecka 28-32, Eva Nyhammar, 035-17 98 89

Regionservice

Vecka 28, Ulla Sundberg, 035-17 96 70, 0729-87 15 25

Vecka 29-30, Torbjörn Svanberg, 035-16 24 40 
                        Tommy Thorbjörnsson, 035-16 24 51                  

Vecka 31, Jan-Åke Filipsson, 035-13 49 33

Vecka 32-33, Torbjörn Svanberg, 035-16 24 40
                        Tommy Thorbjörnsson, 035-16 24 51 

Kontaktpersoner

Centrala kommunikationsavdelningen

Namn Befattning
Elisabeth Funkqvist Kommunikationsstrateg - Hälso- och sjukvårdsfrågor

Hallands Sjukhus

Namn Befattning
Marianne Kondrup Kommunikationschef - Hallands Sjukhus
Charlotte Hallström Johnsson Kommunikationsstrateg
Monica Burell Kommunikatör - Hallands Sjukhus
Johanna Karlsson Kommunikationsstrateg

Närsjukvården Halland

Namn Befattning
Anna Stålnacke Kommunikationschef

Psykiatrin Halland

Namn Befattning
Harald Bergengren Kommunikatör

Kultur och skola

Namn Befattning
Eva Nyhammar Förvaltningschef - Kultur och skola

Regionservice

Namn Befattning
Torbjörn Svanberg Förvaltningschef - Regionservice