Pressmeddelanden Lex Maria-anmälningar

 • 13 januari 2017

  Hallands sjukhus anmäler vårdskada efter operation enligt lex Maria

  Två äldre patienter genomgick varsin planerad stomi-operation. Båda drabbades av samma allvarliga händelse, nämligen att fel ända av tarmen leddes ut genom öppningen i magen till stomipåsen. Hallands sjukhus anmäler nu händelserna enligt lex Maria.

 • 3 januari 2017

  Hallands sjukhus anmäler missad fraktur

  Patienten krockar i hög hastighet med en älg och kör därefter in i en annan bil. Trots olyckan verkar patienten oskadad, och på sjukhuset upptäcker man inte att hen fått en fraktur på bröstbenet. Hallands sjukhus anmäler nu händelsen enligt lex Maria.

 • 13 december 2016

  Hallands sjukhus gör lex Maria-anmälan

  En kort tid efter en injektion i lårmuskeln får patienten svåra smärtor i låret. Efter besök på vårdcentralen skickas patienten direkt till akutmottagningen i Halmstad med misstanken om att hen fått någon form av infektion efter injektionen.

 • 1 december 2016

  Hallands sjukhus anmäler händelser enligt lex Maria

  Hallands sjukhus anmäler två händelser enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

 • 22 november 2016

  Missad fraktur anmäls enligt lex Maria

  Vid röntgenundersökningen missades att patienten hade en fraktur i nacken. Nu anmäls händelsen enligt lex Maria av förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa, där röntgenverksamheten ingår.

 • 25 oktober 2016

  Hallands sjukhus anmäler händelse till Inspektionen för vård och omsorg

  Ett barn besökte flera gånger akutmottagningen i Varberg på grund av feber och andningsbesvär orsakade av en infektion med RS-virus. Patienten blev efterhand sämre och vid tredje besöket gavs hen högsta prioritet. Trots detta tog det mer än fyra timmar innan barnet lades in för vård på barnkliniken.

 • 29 september 2016

  Hallands sjukhus anmäler två händelser enligt lex Maria

  Patienten undersöktes aldrig med kranskärlsröntgen, som det var tänkt. Det är en av två händelser som Hallands sjukhus nu anmäler enligt lex Maria.

 • 1 september 2016

  Hallands sjukhus lex Maria-anmäler händelse

  En patient som skulle genomgå en planerad operation kräktes vid sövningen och operationen fick istället göras vid ett senare tillfälle. Nu anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, enligt lex Maria.

 • 11 augusti 2016

  Hallands sjukhus anmäler händelse till IVO

  Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, handlar om brister i bevakningen av akuta prover som sannolikt ledde till längre vårdtid och mer lidande för en gravid kvinna som miste sitt barn sent under graviditeten.

 • 14 juli 2016

  Hallands sjukhus anmäler händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO

  Hallands sjukhus gör en anmälan enligt lex Maria med anledning av att det fanns brister i omhändertagandet av en cancersjuk patient vid livets slutskede. Patienten fick till exempel inte tillräcklig smärtlindring.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, Nästa,