Pressmeddelanden Lex Maria-anmälningar

 • 22 oktober 2015

  Hallands sjukhus anmäler händelser till Inspektionen för vård och omsorg

  Hallands sjukhus anmäler två händelser enligt lex Maria. Den ena anmälan gäller en handläggning som borde varit snabbare, och den andra att kommunikationen mellan vårdgivarna inte fungerade.

 • 29 september 2015

  Hallands sjukhus anmäler händelser till Inspektionen för vård och omsorg

  Hallands sjukhus anmäler tre händelser enligt lex Maria. Händelserna man vill att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska granska rör en patient som fått fel dos läkemedel, en som opererats i onödan, och en som fått fel diagnos.

 • 28 april 2015

  Hallands sjukhus anmäler tre händelser till Inspektionen för vård och omsorg

  Hallands sjukhus anmäler tre händelser för granskning av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Lex Maria. Den ena händelsen handlar om en patient som avlidit, den andra om att insatserna vid akutmottagningen varit otillräckliga och den tredje om att verksamhet haft svårt att ge patienter tid för återbesök.

 • 10 mars 2015

  Hallands sjukhus anmäler brister i utredningen av patient med hudcancer

  Hallands sjukhus gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter att en relativt ung patient avlidit till följd av spridd hudcancer.

 • 13 januari 2015

  Hallands sjukhus anmäler tre händelser enligt lex Maria

  Hallands sjukhus gör tre anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria. Händelserna innebar inte att någon patient kom till skada, men att de utsattes för risker på olika sätt.

 • 18 november 2014

  Hallands sjukhus anmäler att strokepatient fick vänta

  En patient med misstänkt stroke prioriterades fel och fick vänta flera timmar på läkarundersökning. Hallands sjukhus anmäler nu den långsamma handläggningen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

 • 7 oktober 2014

  Brister i kommunikationen kring svårt sjuk patient

  En patient avled vid Hallands sjukhus Varberg, efter att ha genomgått en fotoperation vid Mölndals sjukhus. Hallands sjukhus gör nu en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, med anledning av att kommunikationen mellan sjukhusen var bristfällig, och därmed fördröjde behandlingen på flera sätt.

 • 10 juli 2014

  Hallands sjukhus anmäler dödsfall enligt lex Maria

  Hallands sjukhus Halmstad anmäler en händelse då patienten avlidit, för granskning av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

 • 7 juli 2014

  Två händelser anmäls till Inspektionen för vård och omsorg

  Hallands sjukhus Halmstad anmäler två händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Den ena händelsen handlar om en patient som avled. Den andra händelsen handlar om korrekt diagnos fördröjdes och om borttagande av en del av magsäcken hade kunnat undvikas.

 • 26 juni 2014

  Två händelser anmäls enligt lex Maria

  Hallands sjukhus Varberg anmäler två händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Den ena händelsen handlar om att ett barn får smärtlindring som ej var avsedd för små barn och den andra händelsen handlar om en försenad kontroll av en patients urinblåsa vid misstänkt urinvägsinfektion.  

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Nästa,