Närsjukvården Halland anmäler händelse till Inspektionen för vård och omsorg

En felaktig bedömning av en hudförändring gör att Närsjukvården Halland anmäler en händelse enligt lex Maria för granskning av IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Ärendet rör en patient som förra året kontaktade sin vårdcentral för bedömning av en hudförändring på ena benet. Vid läkarundersökningen bedömdes hudförändringen vara av godartad natur. Patienten kontaktade vårdcentralen igen efter fem månader för ny bedömning, eftersom hudförändringen ökat. Förändringen bedömdes då som misstänkt elakartad och patienten remitterades till hudklinik. På hudkliniken verifierades diagnosen malignt melanom och patienten opererades.

- På grund av den bristfälliga bedömningen vid det första läkarbesöket blev diagnosen kraftigt fördröjd, säger Magnus Tenfält, chefläkare Närsjukvården Halland. Behandling och åtgärder försenades därmed, vilket innebär att sjukdomsförloppet kan ha påverkats.

Efter händelsen har olika förbättringsåtgärder initierats. Kompetenskravet på de läkare som bedömer hudförändringar förstärks, bland annat genom individuell kompetensbedömning, för att säkerställa rätt kompetensen för området. Vidare ses rutiner för konsultation med hudkliniken över.

- Våra patienter ska vara trygga i de bedömningar vi gör och vi välkomnar den granskning som IVO gör av händelsen, säger Magnus Tenfält. Både våra interna granskningar av händelser såväl som externa granskningar är viktiga led i vårt kvalitetsarbete och vårt arbete med patientsäkerhet.

För mer information, kontakta:
Magnus Tenfält, chefläkare Närsjukvården Halland, tfn 070-328 29 44


Närsjukvården Kommunikation
Anna Stålnacke, 072-986 7241

Fakta Lex Maria
Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. I detta syfte ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska: 

  •  hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren
  • vårdgivaren har en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
  • vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg.

Mer information på www.socialstyrelsen.se/lexmaria