Pressbilder

Här hittar du bilder på ledande politiker och tjänstemän i Region Halland.

Bilderna är fria att använda för massmedia, men vid publicering ska fotografens namn uppges
(tex: Foto: Stina Olsson/Region Halland)

Anna Myredal

Anna Myredal, chefläkare Hallands sjukhus.

Anna Myredal

Anna Myredal, chefläkare Hallands sjukhus.

Bengt Karlsson

Bengt Karlsson, tf chef verksamhetsområde 4 Barn- och ungdomskliniken, Kvinnoklinikerna

Bengt Karlsson

Bengt Karlsson, tf chef verksamhetsområde 4 Barn- och ungdomskliniken, Kvinnoklinikerna

Carina Forsberg

Carina Forsberg, tf chef, verksamhetsområde sjukhusadministration, Hallands sjukhus

Carina Forsberg

Carina Forsberg, tf chef, verksamhetsområde sjukhusadministration, Hallands sjukhus

Christer Allenmark

Christer Allenmark, chefläkare Hallands sjukhus

Christer Allenmark

Christer Allenmark, chefläkare Hallands sjukhus

IngaLill Baudlot

IngaLill Baudlot, chef verksamhetsområde 1 Akutkliniken, Medicinklinken och Infektionskliniken, Hallands sjukhus

Gå till sida:1 (denna sida), 2, 3Nästa sida