Pressbilder

Här hittar du bilder på ledande politiker och tjänstemän i Region Halland.

Bilderna är fria att använda för massmedia, men vid publicering ska fotografens namn uppges
(tex: Foto: Stina Olsson/Region Halland)

Göran Gunnarsson

Göran Gunnarsson (S), vice ordförande Driftsnämnden Psykiatri

Göran Gunnarsson

Göran Gunnarsson (S), vice ordförande Driftsnämnden Psykiatri

Lise-Lotte Bensköld Olsson

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), regionråd, 2:e vice ordförande regionstyrelsen och dess arbetsutskott, vice ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet

LiseLott Bensköld Olsson

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), regionråd, 2:e vice ordförande regionstyrelsen och dess arbetsutskott, vice ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet

Margit Bik

Margit Bik (S), ledamot regionstyrelsen och dess hälso- och sjukvårdsutskott, ledamot driftnämnden Hallands sjukhus

Margit Bik

Margit Bik (S), ledamot regionstyrelsen och dess hälso- och sjukvårdsutskott, ledamot driftnämnden Hallands sjukhus

Mats Eriksson

Mats Eriksson (M), regionråd, ordförande regionstyrelsen, arbetsutskottet och hälso- och sjukvårdsutskottet, ordförande kommunberedningen.

Mats Eriksson

Mats Eriksson (M), regionråd, ordförande regionstyrelsen, arbetsutskottet och hälso- och sjukvårdsutskottet, ordförande kommunberedningen.

Mats Eriksson

Mats Eriksson (M), regionråd, ordförande regionstyrelsen, arbetsutskottet och hälso- och sjukvårdsutskottet, ordförande kommunberedningen.

Gå till sida:1 (denna sida), 2Nästa sida