Pressbilder

Här hittar du bilder på ledande politiker och tjänstemän i Region Halland.

Bilderna är fria att använda för massmedia, men vid publicering ska fotografens namn uppges
(tex: Foto: Stina Olsson/Region Halland)

Mats Eriksson

Mats Eriksson (M), regionråd, ordförande regionstyrelsen, arbetsutskottet och hälso- och sjukvårdsutskottet, ordförande kommunberedningen.

Mats Eriksson

Mats Eriksson (M), regionråd, ordförande regionstyrelsen, arbetsutskottet och hälso- och sjukvårdsutskottet, ordförande kommunberedningen.

Mats Eriksson

Mats Eriksson (M), regionråd, ordförande regionstyrelsen, arbetsutskottet och hälso- och sjukvårdsutskottet, ordförande kommunberedningen.

Per Persson

Per Persson (S), ledamot regionstyrelsen och dess arbetsutskott, vice ordförande tillväxtutskott, vice ordförande Hallandstrafiken AB

Per Persson

Per Persson (S), ledamot regionstyrelsen och dess arbetsutskott, vice ordförande tillväxtutskott, vice ordförande Hallandstrafiken AB

Stefan Bengtsson

Stefan Bengtsson (C), 1:e vice ordförande regionstyrelsen och dess arbetsutskott

Stefan Bengtsson

Stefan Bengtsson (C), 1:e vice ordförande regionstyrelsen och dess arbetsutskott

Ulrika Jörgensen

Ulrika Jörgensen (M), ledamot regionstyrelsen och dess hälso- och sjukvårdsutskott, ordförande gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

Ulrika Jörgensen

Ulrika Jörgensen (M), ledamot regionstyrelsen och dess hälso- och sjukvårdsutskott, ordförande gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

Gå till sida:Föregående sida1, 2 (denna sida)