Pressbilder

Här hittar du bilder på ledande politiker och tjänstemän i Region Halland.

Bilderna är fria att använda för massmedia, men vid publicering ska fotografens namn uppges
(tex: Foto: Stina Olsson/Region Halland)

Torbjörn Svanberg

Torbjörn Svanberg, förvaltningschef, Regionservice

Torbjörn Svanberg

Torbjörn Svanberg, förvaltningschef, Regionservice