Pressbilder

Här hittar du bilder på ledande politiker och tjänstemän i Region Halland.

Bilderna är fria att använda för massmedia, men vid publicering ska fotografens namn uppges
(tex: Foto: Stina Olsson/Region Halland)

Annelie Grundius

Annelie Grundius, affärsområdeschef, Närsjukvården Halland

Bengt Karlsson

Bengt Karlsson, tf chef verksamhetsområde 4 Barn- och ungdomskliniken, Kvinnoklinikerna

Bengt Karlsson

Bengt Karlsson, tf chef verksamhetsområde 4 Barn- och ungdomskliniken, Kvinnoklinikerna

Boel Abelson Crossley

Boel Abelson Crossley, verksamhetschef regional samhällsplanering, Regionkontoret

Boel Abelson Crossley

Boel Abelson Crossley, verksamhetschef regional samhällsplanering, Regionkontoret

Carina Forsberg

Carina Forsberg, tf chef, verksamhetsområde sjukhusadministration, Hallands sjukhus

Carina Forsberg

Carina Forsberg, tf chef, verksamhetsområde sjukhusadministration, Hallands sjukhus

Catarina Dahlöf

Catarina Dahlöf, regiondirektör, Region Halland

Catarina Dahlöf

Catarina Dahlöf, regiondirektör, Region Halland

Gå till sida:Föregående sida1, 2 (denna sida), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11Nästa sida