Pressbilder

Här hittar du bilder på ledande politiker och tjänstemän i Region Halland.

Bilderna är fria att använda för massmedia, men vid publicering ska fotografens namn uppges
(tex: Foto: Stina Olsson/Region Halland)

Cristine Karlsson

Cristine Karlsson, personaldirektör, Region Halland

Cristine Karlsson

Cristine Karlsson, personaldirektör, Region Halland

Cristine Karlsson

Cristine Karlsson, personaldirektör, Region Halland

Cristine Karlsson

Cristine Karlsson, personaldirektör, Region Halland

Eva Nyhammar

Eva Nyhammar, förvaltningschef, Kultur i Halland. Tf. förvaltningschef Skolförvaltningen

Eva Nyhammar

Eva Nyhammar, förvaltningschef, Kultur i Halland. Tf. förvaltningschef Skolförvaltningen

Göran Gunnarsson

Göran Gunnarsson (S), vice ordförande Driftsnämnden Psykiatri

Göran Gunnarsson

Göran Gunnarsson (S), vice ordförande Driftsnämnden Psykiatri

IngaLill Baudlot

IngaLill Baudlot, chef verksamhetsområde 1 Akutkliniken, Medicinklinken och Infektionskliniken, Hallands sjukhus

Gå till sida:Föregående sida1, 2, 3 (denna sida), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10Nästa sida