Pressbilder

Här hittar du bilder på ledande politiker och tjänstemän i Region Halland.

Bilderna är fria att använda för massmedia, men vid publicering ska fotografens namn uppges
(tex: Foto: Stina Olsson/Region Halland)

Eva Nyhammar

Eva Nyhammar, förvaltningschef, Kultur i Halland. Tf. förvaltningschef Skolförvaltningen

Eva Nyhammar

Eva Nyhammar, förvaltningschef, Kultur i Halland. Tf. förvaltningschef Skolförvaltningen

Eva Osvald Gustafsson

Eva Osvald Gustafsson, direktör för genomförande av åtgärdsarbetet, Region Halland

Eva Osvald Gustafsson

Eva Osvald Gustafsson, direktör för genomförande av åtgärdsarbetet, Region Halland

Göran Gunnarsson

Göran Gunnarsson (S), vice ordförande Driftsnämnden Psykiatri

Göran Gunnarsson

Göran Gunnarsson (S), vice ordförande Driftsnämnden Psykiatri

IngaLill Baudlot

IngaLill Baudlot, chef verksamhetsområde 1 Akutkliniken, Medicinklinken och Infektionskliniken, Hallands sjukhus

IngaLill Baudlot

IngaLill Baudlot, chef verksamhetsområde 1 Akutkliniken, Medicinklinken och Infektionskliniken, Hallands sjukhus

Joachim Björnklev

Joachim Björnklev, förhandlingschef, Region Halland

Gå till sida:Föregående sida1, 2, 3, 4 (denna sida), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11Nästa sida