Pressbilder

Här hittar du bilder på ledande politiker och tjänstemän i Region Halland.

Bilderna är fria att använda för massmedia, men vid publicering ska fotografens namn uppges
(tex: Foto: Stina Olsson/Region Halland)

Lena Johansson

Lena Johansson, biträdande sjukhuschef, Hallands sjukhus

Lena Johansson

Lena Johansson, biträdande sjukhuschef, Hallands sjukhus

Lise-Lotte Bensköld Olsson

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), regionråd, 2:e vice ordförande regionstyrelsen och dess arbetsutskott, vice ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet

LiseLott Bensköld Olsson

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), regionråd, 2:e vice ordförande regionstyrelsen och dess arbetsutskott, vice ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet

Magnus Oleni

Magnus Oleni, verksamhetschef BUP, Psykiatrin i Halland

Magnus Oleni

Magnus Oleni, verksamhetschef BUP, Psykiatrin i Halland

Magnus Tenfält

Magnus Tenfält, chefläkare, Närsjukvården Halland

Magnus Tenfält

Magnus Tenfält, chefläkare, Närsjukvården Halland

Margareta Alexandersson

Margareta Alexandersson, personalchef, Närsjukvården Halland

Gå till sida:Föregående sida1, 2, 3, 4, 5 (denna sida), 6, 7, 8, 9, 10Nästa sida