Pressbilder

Här hittar du bilder på ledande politiker och tjänstemän i Region Halland.

Bilderna är fria att använda för massmedia, men vid publicering ska fotografens namn uppges
(tex: Foto: Stina Olsson/Region Halland)

Margareta Alexandersson

Margareta Alexandersson, personalchef, Närsjukvården Halland

Margit Bik

Margit Bik (S), ledamot regionstyrelsen och dess hälso- och sjukvårdsutskott, ledamot driftnämnden Hallands sjukhus

Margit Bik

Margit Bik (S), ledamot regionstyrelsen och dess hälso- och sjukvårdsutskott, ledamot driftnämnden Hallands sjukhus

Markus Lingman

Markus Lingman, chef verksamhetsområde 1 Akutkliniken, Medicinklinken och Infektionskliniken, Hallands sjukhus

Markus Lingman

Markus Lingman, chef verksamhetsområde 1 Akutkliniken, Medicinklinken och Infektionskliniken, Hallands sjukhus

Mats Bunse

Mats Bunse, biträdande personalchef, Hallands sjukhus

Mats Bunse

Mats Bunse, biträdande personalchef, Hallands sjukhus

Mats Eriksson

Mats Eriksson (M), regionråd, ordförande regionstyrelsen, arbetsutskottet och hälso- och sjukvårdsutskottet, ordförande kommunberedningen.

Mats Eriksson

Mats Eriksson (M), regionråd, ordförande regionstyrelsen, arbetsutskottet och hälso- och sjukvårdsutskottet, ordförande kommunberedningen.

Gå till sida:Föregående sida1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (denna sida), 8, 9, 10, 11Nästa sida