Pressbilder

Här hittar du bilder på ledande politiker och tjänstemän i Region Halland.

Bilderna är fria att använda för massmedia, men vid publicering ska fotografens namn uppges
(tex: Foto: Stina Olsson/Region Halland)

Nina Mårtensson

Nina Mårtensson, administrativ direktör, Region Halland

Ove Larsson

Ove Larsson, tf. förvaltningschef, Psykiatrin i Halland

Ove Larsson

Ove Larsson, tf. förvaltningschef, Psykiatrin i Halland

Per Persson

Per Persson (S), ledamot regionstyrelsen och dess arbetsutskott, vice ordförande tillväxtutskott, vice ordförande Hallandstrafiken AB

Per Persson

Per Persson (S), ledamot regionstyrelsen och dess arbetsutskott, vice ordförande tillväxtutskott, vice ordförande Hallandstrafiken AB

Rickard Nilsson

Rickard Nilsson, ekonomichef, Närsjukvården Halland

Rickard Nilsson

Rickard Nilsson, ekonomichef, Närsjukvården Halland

Stefan Bengtsson

Stefan Bengtsson (C), 1:e vice ordförande regionstyrelsen och dess arbetsutskott

Stefan Bengtsson

Stefan Bengtsson (C), 1:e vice ordförande regionstyrelsen och dess arbetsutskott

Gå till sida:Föregående sida1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (denna sida), 10, 11Nästa sida