Bengt Karlsson

Bengt Karlsson

Bengt Karlsson, tf chef verksamhetsområde 4 Barn- och ungdomskliniken, Kvinnoklinikerna

Ladda ner högupplöst

Fotograf: Stina Olsson