Per Persson

Per Persson

Per Persson (S), ledamot regionstyrelsen och dess arbetsutskott, vice ordförande tillväxtutskott, vice ordförande Hallandstrafiken AB

Ladda ner högupplöst

Fotograf: Stina Olsson